Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phòng Đầu Tư - Xây Dựng
Phòng Đầu Tư - Xây Dựng

Lãnh đạo đơn vị

TT

Họ tên – Chức danh

Công việc trực tiếp quản lý và thực hiện

1

Ông Đỗ Sa Kỳ

Trưởng phòng

Email: ky.ds@ou.edu.vn

 

 • Lãnh đạo, quản lý toàn diện và điều hành các hoạt động của phòng.
 • Xây dựng kế hoạch công tác của phòng và tổ chức thực hiện sau khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Xây dựng báo cáo cáo công tác của phòng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
 • Thừa lệnh Hiệu trưởng chủ trì độc lập hoặc phối hợp với trưởng các đơn vị khác trong trường thực hiện những nhiệm vụ có liên quan.
 • Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó trưởng phòng, phối hợp hoạt động và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó trưởng phòng. Phân công nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc CBVC thuộc phòng thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.
 • Quản lý CBVC thuộc phòng; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nhận xét, đánh giá CBVC thuộc phòng; duy trì kỷ luật lao động của phòng.

2

 

Ông Lê Văn Bình

Phó trưởng phòng thường trực

Email: binh.lv@ou.edu.vn

 

 • Giúp Trưởng phòng triển khai các thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Mở TP. HCM đợt đầu – giai đoạn 2 (Khối nhà 2AB); triển khai các thủ tục thực hiện việc đấu nối cổng C1, C3 tại Cơ sở 2 - Long Bình.
 • Giúp Trưởng phòng giải quyết các vấn đề liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ.
 • Quản lý chất lượng và xử lý các rắc rối về kỹ thuật liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng được nhà trường giao cho phòng quản lý.
 • Thay mặt Trưởng phòng điều hành các hoạt động của Phòng Đầu tư – Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác của phòng khi Trưởng phòng đi vắng.
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3

Ông Lê Nguyễn Quốc Khang

Phó trưởng phòng

Email: khang.lnq@ou.edu.vn

 

 • Giúp Trưởng phòng thực hiện công tác quản lý các dự án: dự án khối hành chính hiệu bộ 35-37 Hồ Hảo Hớn, Q1, TP. HCM và dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cơ sở Long Bình - Trường Đại học Mở TP. HCM (giai đoạn 1).
 • Lập kế hoạch vốn về ĐTXD. Chủ động tìm kiếm nguồn vốn cho ĐTXD đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc xin cấp vốn, vay vốn.
 • Phụ trách công tác thanh toán, quyết toán hợp đồng đã ký kết. Tổ chức thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình đã hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
 • Làm việc với Cục CSVC-TBTH&ĐCTE của Bộ GD&ĐT về các vấn đề liên quan đến công tác ĐT-XD của trường (Xin chủ trương đầu tư, phân bổ vốn ngân sách, phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu…).
 • Công tác văn phòng, lưu trữ; công tác tổng hợp, báo cáo của phòng.
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

Bộ phận văn phòng:

1

Cô Trần Ngọc Minh Thư

Chuyên viên

Email: thu.tnm@ou.edu.vn

 

 • Quản lý công văn đi-đến liên quan đến công tác của Phòng.
 • Thực hiện công tác lưu trữ và quản lý hồ sơ của tất cả các dự án thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
 • Công tác thư ký, tổng hợp, báo cáo của Phòng theo yêu cầu của nhà trường.
 • Quản lý tài sản thuộc Phòng Đầu tư – Xây dựng. 
 • Quản lý kinh phí hoạt động Trường phân bổ cho Phòng Đầu tư – Xây dựng.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng. 

2

Khúc Thị Kim Quyên

Chuyên viên

Email: quyen.ktk@ou.edu.vn

 

 • Theo dõi tất cả các hợp đồng và thực hiện công tác thanh toán, quyết toán của tất cả các hợp đồng và dự án thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
 • Theo dõi hợp đồng vay vốn kích cầu của dự án Khối hành chính hiệu bộ 35-37 Hồ Hảo Hớn.
 • Công tác tổng hợp, báo cáo của Trường theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác đầu tư – xây dựng.
 • Phối hợp với cô Thư trong công tác văn thư, quản lý hồ sơ các dự án.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng. 

3

Anh Lê Hồng Hà

Chuyên viên

Email: ha.lh@ou.edu.vn

 

 • Quản lý dự án Ninh Hòa, dự án Đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Mở TP. HCM đợt đầu (giai đoạn 2) – Khối nhà 2AB, dự án Đầu tư xây dựng công trình HTKT cơ sở Long Bình - Trường Đại học Mở TP. HCM (giai đoạn 1).
 • Triển khai thực hiện gói thầu số 7 thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Cơ sở Long Bình, Trường Đại học Mở TP. HCM (giai đoạn 1).
 • Phối hợp giám sát thi công khi các dự án thuộc phạm vi quản lý của Phòng được triển khai.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng. 

4

Anh Nguyễn Văn Thế Huy

Chuyên viên

Email: huy.nvt@ou.edu.vn

 

 • Quản lý dự án Khối hành chính hiệu bộ, 35-37 Hồ Hảo Hớn.
 • Phối hợp giám sát thi công khi các dự án thuộc phạm vi quản lý của Phòng được triển khai.
 • Cập nhật và phổ biến các văn bản, quy định hiện hành liên quan đến công tác đầu tư – xây dựng của Phòng.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.  
CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE