Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phòng tài chính kế toán
Phòng tài chính kế toán

CƠ CẤU NHÂN SỰ:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Nguyễn Tấn Lượng

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó trưởng phòng

3

Nguyễn Lâm Phương Thảo

Thủ quỹ

4

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thu ngân

5

Châu Hồng Điệp

Kế toán viên

6

Nguyễn Thế Hùng

Kế toán viên

7

Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng

Kế toán viên

8

Trần Thị Mộng Huyền

Kế toán viên

9

Mạc Hoàng Luân

Kế toán viên

10

Nguyễn Thị Lý

Kế toán viên

11

Hoàng Thị Nga

Kế toán viên

12

Nguyễn Thị Tuyết Sương

Kế toán viên

13

Nguyễn Quốc Thắng

Kế toán viên

14

Võ Thị Mỹ Vân

Kế toán viên

15

Nguyễn Thị Thanh Vân

Kế toán viên

CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE