Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo cho sinh viên; Thông báo sinh viên
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TIẾNG ANH THÁNG 10 - Ngày cập nhật 12/10/2020

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký thi chuẩn đầu ra tháng 10 - ngày cập nhật 12 tháng 10 năm 2020

- Khoa Đào tạo Đặc biệt >>>

- Khoa Công nghệ Sinh học >>>

- Khoa còn lại >>>


Trân trọng./.