Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch thi; Thông báo cho sinh viên
Lịch thi học kỳ 3 năm học 2019-2020

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo Lịch thi Học kỳ 3 năm học 2019-2020

 

1. Hệ văn bằng 2 và liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy 

Xem lịch thi

2. Hệ Đại học chính quy Chương trình đại trà

Xem lịch thi

3. Hệ đại học chính quy - Khoa Đào tạo đặc biệt Chương trình Chất lượng cao

Xem lịch thi

4. Hệ Đại học chính quy - Khoa Đào tạo đặc biệt Chương trình liên kết với Đại học Flinder (Úc)

Xem lịch thi

5. Hệ Đại học chính quy - Khoa Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết với Đại học Rouen (Pháp)

Xem lịch thi

Ghi chú:

- Lịch thi kỹ năng “Nói” các môn Nghe nói 1, Nghe nói 2,…, Tiếng Anh nâng cao 4 K2015 (mã môn GENG0308), Tiếng Anh nâng cao 5 (K2019) (mã môn GENG1343), Tiếng Anh nâng cao 8 (mã môn GENG0412) sinh viên xem ngày thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục Thông báo trên trang web của Phòng Khảo thí: http://www.ou.edu.vn/ttkt/Pages/tin-thong-bao.aspx

- Các môn thi do Phòng Khảo thí tổ chức thi sinh viên xem ngày thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục Thông báo trên trang web của Phòng Khảo thí: http://www.ou.edu.vn/ttkt/Pages/tin-thong-bao.aspx

- Môn Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) sinh viên xem danh sách thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục Tin tức – sự kiện trên trang web của khoa Kế toán – Kiểm toán: http://v1.ou.edu.vn/ktkt/Pages/tin-tuc.aspx

- Lịch thi các môn Tin học không chuyên sinh viên xem Lịch thi tại mục Thông báo trên trang web của ban cơ bản: http://ou.edu.vn/bancoban/Pages/default.aspx