Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin liên hệ & Lịch tiếp sinh viên

Văn phòng liên hệ


Phòng 005, 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng 001, 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


Phòng Quản lý đào tạo tiếp sinh viên các ngày trong tuần: từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng 005 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian cụ thể:

  • Sáng: 08g00 đến 11g30
  • Chiều: 13g00 đến 16g30
Hoặc liên hệ qua:
  • Điện thoại: 1800 585 884 ; (028) 39.300.072