Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giới thiệu
Từ ngày 01/04/2016, tất cả các thông tin tuyển sinh sẽ được chuyển sang trang tuyensinh.ou.edu.vn
Thời khóa biểu các lớp Chính quy
Do thầy Nguyễn Phi Hùng phụ trách

Do thầy Nguyễn Phi Hùng phụ trách

Do thầy Nguyễn Minh Trí phụ trách
Do cô Phùng Thị Kim Ngọc phụ trách
Do cô Nguyễn Phương Anh phụ trách
Lịch tiếp sinh viên và thông tin liên hệ của Phòng Quản lý đào tạo
Thông báo tuyển cộng tác viên phục vụ kỳ thi tuyển sinh 2016
Từ 01/05/2016 Phòng Quản lý Đào tạo triển khai một số dịch vụ online cho sinh viên.