Skip Ribbon Commands
Skip to main content
PGS. TS. Nguyễn Minh Kiều

Họ và tên: NGUYỄN MINH KIỀU

Nam/nữ: Nam

Cơ quan công tác: Trường Đại học Mở TP.HCM

Địa chỉ E-mail: kieu.nm@ou.edu.vn

Chức danh: Phó giáo sư, Ngành: Kinh tế                             Năm phong: 2010

Học vị: Tiến sĩ,  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh             Năm bảo vệ: 2001

Hướng nghiên cứu chính hiện nay: Các lĩnh vực liên quan đến tài chính và ngân hàng bao gồm Tài chính công ty, quản trị rủi ro tài chính, thị trường tài chính, đầu tư tài chính, thị trường tài chính phái sinh, quản trị ngân hàng, phát triển sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hiện đại, thẩm định tín dụng, chính sách lãi suất và tỷ giá hối đoái.

Các công trình đã công bố: (Ghi cụ thể tên bài báo, sách, đề tài, nguồn công bố).

·          Đề tài nghiên cứu:

1.       Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty. Đề tài trọng điểm cấp bộ đã nghiệm thu và công bố năm 2004

2.       Hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá nhằm chuẩn bị hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. Đề tài cấp thành phố do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM giao, đã nghiệm thu và công bố năm 2006

3.       Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro lãi suất: Nghiên cứu tình huống Ngân hàng Đại Tín, đề tài cấp trường năm 2011

·          Sách:

TT

Tên sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

1

Thị trường ngoại hối và thanh toán quốc tế

Thống Kê  1997

2

Tiền tệ - Ngân hàng

Thống Kê  1998

3

Thị trường Hối đoái: Kỹ thuật kinh doanh và phòng ngừa rủi ro

Thống Kê  1998

4

Thị trường ngoại hối và Thanh toán quốc tế

Thống Kê 2001

5

Thanh toán quốc tế

Thống Kê 2005

6

Tiền tệ - Ngân hàng

Thống Kê 2005

7

Nghiệp vụ ngân hàng

Thống Kê 2005

8

Bài tập Thanh toán quốc tế

Thống Kê  2006

9

Tài chính công ty

Thống Kê 2006

11

Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại

Thống Kê  2007

10

Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Lao động xã hội  2007

11

Tín dụng và thẩm định tín dụng

Tài chính 2008

12

Thị trường ngoại hối và các giải pháp phòng ngừa rủi ro

Thống Kê 2008

13

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Thống Kê 2009

14

Nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán

Thống Kê  2009

15

Tài chính doanh nghiệp căn bản

Thống Kê  2009

16

Quản trị rủi ro tài chính

Thống Kê  2009

17

Thị trường tài chính

Thống Kê 2009

18

Thanh toán quốc tế

Thống Kê 2007

19

Thanh toán quốc tế

Thống Kê 2009

20

Tiền Tệ và Ngân hàng

NXB Lao động xã hội năm 2011

·          Bài báo:

TT

Tên bài báo khoa học

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Số

Tháng

Năm

công bố

1

 Thị trường tiền tệ ở Mỹ

Phát triển Kinh tế

33

07

1993

2

 Các tổ chức tài chính quốc tế và Việt Nam

Phát triển Kinh tế

34

08

1993

3

Tài trợ xuất nhập khẩu đối với Việt Nam

Phát triển Kinh tế

35

09

1993

4

Giá cả và giá trị quốc nội của tiền tệ

Phát triển Kinh tế

37

11

1993

5

Phòng chống rủi ro hối đoái ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phát triển Kinh tế

80

06

1997

6

Vài nét cơ bản về thị trường tài chính

Phát triển Kinh tế

81

07

1997

7

Thị phần tín dụng của ngân hàng Việt Nam: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Phát triển Kinh tế

84

10

1997

8

Một số công cụ tài trợ xuất khẩu

Phát triển Kinh tế

98

12

1998

Sau khi bảo vệ tiến sĩ

 

 

 

 

9

Khảo sát về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Phát triển Kinh tế

129

07

2001

10

Những phương cách quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phát triển Kinh tế

130

08

2001

11

Conflict between owner and agent: Cause and Solutions

Economics Development

105

05

2003

12

Những điều kiện cần thiết cho sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Phát triển Kinh tế

155

09

2003

13

Cổ tức: Nên chia hay giữ?

Phát triển Kinh tế

165

12

2003

14

Sao lại bỏ quên một phương tiện thanh toán tiện lợi và an toàn?

Công nghệ ngân hàng

24

08

2008

15

Lý thuyết M&M về cấu trúc vốn công ty: Một cách tiếp cận dễ hiểu hơn

Công nghệ ngân hàng

40

04

2010

16

Hoán đổi lãi suất: Công cụ ngừa rủi ro

TC Khoa học – ĐH Mở

17

06

2010

17

Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử

TC Khoa học – ĐH Mở

5

 

2011

LIÊN KẾT BANNER