Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đoàn Bảo Huy
   

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

1. Họ và tên: Đoàn Bảo Huy

2. Giới tính: Nam

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở TP.HCM

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng viên

5. Địa chỉ liên lạc         : P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT     : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

- Email: huy.db@ou.edu.vn

6. Trình độ: thạc sĩ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: chính quy

- Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế TPHCM

- Ngành học: Tài chính Doanh nghiệp

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2010

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: tài chính

- Hệ đào tạo: chính quy

- Nơi đào tạo: đại học New South Wales

- Nước đào tạo: Australia

- Năm tốt nghiệp: 2012

Đang học nghiên cứu sinh tại Australia

7.3. Ngoại ngữ: Anh ngữ                                           

- Mức độ sử dụng: Tốt

8. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

              6/2012 đến nay

        Đại học Mở TPHCM

                Giảng viên

9. Các môn học đã và đang giảng dạy: Phân tích định lượng

10. Hướng nghiên cứu hiện nay: chuỗi thời gian với mô hình state-space model, tài chính doanh nghiệp