Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nguyễn Lê Ngọc Hoàn
   

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

1. Họ và tên:Nguyễn Lê Ngọc Hoàn

2. Giới tính: Nam

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng viên

5. Địa chỉ liên lạc         : P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT     : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

- Email: hoan.nln@ou.edu.vn

6. Trình độ: Thạc Sỹ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: chính quy

- Nơi đào tạo: Đại học Văn Lang

- Ngành học: QTKD

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2003

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: Tài chính

- Hệ đào tạo: chính quy

- Nơi đào tạo: Đại học Houston Clear Lake

- Nước đào tạo: Hoa Kỳ

- Năm tốt nghiệp: 2010

 Đang học nghiên cứu sinh tại Mỹ

7.3. Ngoại ngữ:           Tiếng Anh                                           

- Mức độ sử dụng: nghe, nói, đọc, và viết thành thạo

8. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2011 -2012

Viện Nghiên Cứu Tin Học và Kinh Tế Ứng Dụng

 Phó phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp                       

2003 -2007

Công ty Việt Nam              Suzuki

Giám đốc bán hàng toàn quốc (phòng kinh doanh ô tô)

9. Các môn học đã và đang giảng dạy:

-          Tham gia đào tạo quản trị thay đi cho XNLD vietSopetro

-          Tham gia đào tạo khóa tài chính đầu tư cao cấp Viện IIB

-          Phân tích báo cáo tài chính

-          Tài chính doanh nghiệp

-          Tài chính quốc tế

-          Định giá doanh nghiệp

10. Hướng nghiên cứu hiện nay: Viết các bài báo về các sự kiện kinh tế hiện nay

11. Các hoạt động khác: tham giao hội thảo về đào tạo và phát triển giáo dục