Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nguyễn Như Ánh

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

1. Họ và tên: Nguyễn Như Ánh

2. Giới tính: Nữ

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng viên

5. Địa chỉ liên lạc         : P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT     : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

- Email: anh.nn@ou.edu.vn

6. Trình độ: Thạc Sỹ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

- Ngành học: Kế toán – Kiểm toán

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 1997

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2003

Chứng chỉ sau đại học: tốt nghiệp chương trình đào tạo Kinh tế học ứng dụng và chính sách công khóa 10 do Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright cấp ngày 10/06/2005

7.3. Ngoại ngữ:                                                          

- Mức độ sử dụng: C Anh văn

8. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1998 – 2000

Công ty tư vấn Luật

LAW&HR Consulting

Chuyên viên tư vấn tài chính

2000 – 2004

Khoa Quản lý Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Giảng viên

2005 – đến nay

Khoa Tài Chính Ngân Hàng - Trường Đại học Mở TP.HCM

Giảng viên

9. Các môn học đã và đang giảng dạy:

- Môn học ngành kế toán: Nguyên lý kế toán, Kế toán Tài chính, Kế toán chi phí

- Môn học ngành tài chính: Quản trị tài chính

10. Hướng nghiên cứu hiện nay:

- Thẩm định tài chính dự án

- Thẩm định tín dụng