Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nguyễn Quốc Việt
   

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

1. Họ và tên: Nguyễn Quốc Việt

2. Giới tính: Nam

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng viên

5. Địa chỉ liên lạc         : P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT     : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 393001282

- Email: viet.nq@ou.edu.vn

6. Trình độ:  Thạc sĩ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế TPHCM

- Ngành học: Tài chính tín dụng

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 1998

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: Tài chính công ty

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: ĐH Mở TpHCM

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2007

7.3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh                                                     

- Mức độ sử dụng: tương đương trình độ C

8. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

07/1998

CTY CỔ PHẦN VINAFOR SAIGON

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

08/2007

CTY CP CHỨNG KHOÁN FPT

PT. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

06/2008

CTY CỔ PHẦN  EVN LAND SAIGON

PT  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

10/2009

CTY CP CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT

P. GIÁM ĐỐC CN TPHCM

10/2010 – nay

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

GIẢNG VIÊN

9. Các môn học đã và đang giảng dạy:

- Quản trị tài chính

- Thị trường chứng khoán

- Phân tích đầu tư chứng khoán

- Phân tích tài chính & định giá doanh nghiệp

10. Hướng nghiên cứu hiện nay: Định giá các tài sản tài chính trên thị trường chứng khoán