Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nguyễn Thị Ánh Như
   

M TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Như

2. Giới tính: Nữ

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trưng Đại học MTPHCM

4. Chức vvà nghnghiệp: Giảng Viên

5. Địa chỉ liên lạc          : P209, số 97 Võ Văn Tn, Quận 3, TPHCM

- ĐT  : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

- Email: nhu.nta@ou.edu.vn

6. Tnh độ: Thạc sĩ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học: Cử Nhân Kinh Tế

- Hệ đào tạo: Chính qui

- Nơi đào tạo: Trưng Đại Hc MTpHCM.

- Ngành học: QTKD

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tt nghiệp: 2007

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: Tài Chính

- Hệ đào tạo: Chính qui

- Nơi đào tạo: University of Western Sydney

- Nước đào tạo: Australia

- Năm tt nghiệp: 2009

7.3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Mức độ sử dụng: khá

8. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

09/2005 – 11/2007

VMF –      Tập  đoàn VinaMotor

 Chuyên viên đầu tư

2/2009 – 10/2011

Công  ty CP Đại Đồng Tiến

 Quản Lý Dự Án

11/2011 – Nay

Trưng Đại Hc MTp.HCM

 Giảng Viên

9 . Các n học đã và đang giảng dy:

i Chính – Tiền T

Tài chính cá nhân

10. LĨnh vực nghiên cứu: Tài chính cá nhân, Ngân hàng.