Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nguyễn Thị Phương Thanh
   

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thanh

2. Giới tính:  Nữ

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

4. Chức vụ và nghề nghiệp:  Giảng viên

5. Địa chỉ liên lạc         : P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT     : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

- Email: thanh.ntp@ou.edu.vn

6. Trình độ: Thạc sĩ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngành học: Tài chính doanh nghiệp

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2009

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: Kế Toán Quản Trị

- Hệ đào tạo: Chính Quy

- Nơi đào tạo: James Cook University Singapore

- Nước đào tạo: Australia

- Năm tốt nghiệp: 2012

7.3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hoa                                                          

- Mức độ sử dụng: Nâng cao, Sơ cấp

8. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

02/09/2009 -  nay

 Trường Đại học Mở Tp.HCM

Giảng viên

9. Các môn học đã và đang giảng dạy:

- Quản trị tài chính

- Phân tích báo cáo tài chính

10. Hướng nghiên cứu hiện nay: Tài chính doanh nghiệp - Hạn chế tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

11. Các hoạt động khác: Học và lấy chứng chỉ CFA