Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phạm Hoàng Thạch
   

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

( Tháng 7/2015)

1. Họ và tên: Phạm Hoàng Thạch

2. Giới tính: Nam

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học  Mở TP.HCM

 

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng viên

5. Địa chỉ liên lạc: P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT: (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

- Email: thach.ph@ou.edu.vn  

6. Trình độ: Thạc sỹ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Cử nhân chính quy

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

- Ngành học: Kinh tế Kế hoạch – Đầu tư

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2006

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: Tài chính

- Nơi đào tạo: Đại học Wollongong, New South Wales

- Nước đào tạo: Úc

- Năm tốt nghiệp: 2010

7.3. Ngoại ngữ: Anh văn                                                        

- Mức độ sử dụng: lưu loát các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

8. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

7/2012 – nay

Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở Tp.HCM

Giảng viên cơ hữu

6/2011 – 6/2012

Nhóm tư vấn Chiến lược Doanh nghiệp, Công ty TNHH KPMG

Nhân viên tư vấn Chiến lược Doanh nghiệp

8/2008 – 9/2009

Phòng Nghiên cứu và Phân tích, Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)

Nhân viên Phân tích Tài chính

5/2007 – 7/2008

Phòng Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)

Nhân viên tư vấn Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp

9. Các môn học đã và đang giảng dạy: Quản lý Danh mục Đầu tư, Phân tích Đầu tư Chứng khoán, Phân tích Chứng khoán Vốn, Phân tích Chứng khoán Nợ

10. Hướng nghiên cứu hiện nay: Quản lý Danh mục Đầu tư, Định giá Tài sản, Mô hình Chuỗi thời gian

11. Các hoạt động khác: Nghiên cứu phần mềm thống kê