Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phan Ngọc Tấn

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

1. Họ và tên: PHAN NGỌC TẤN

2. Giới tính: Nam

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH Mở TPHCM

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng viên cơ hữu

5. Địa chỉ liên lạc     : P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT    : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

- Email: tan.pn@ou.edu.vn

6. Trình độ:Thạc sĩ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy tập trung

- Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế TP.HCM

- Ngành học: Kinh doanh tiền tệ

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2001

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

- Hệ đào tạo:

- Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế TP.HCM

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2007

 7.3. Ngoại ngữ:                                                        

- Mức độ sử dụng: TOEIC 760

 8. Quá trình công tác

     Thời gian                      Nơi công tác                           Công việc đảm nhiệm

11/2011 - Nay                   Khoa Tài chính - Ngân hàng      Giảng viên cơ hữu        

01/2005 - 11/2008            Ngân hàng Phương Nam           Trưởng phòng giao dịch

01/2001 – 12/2004            Ngân hàng Công thương           Nhân viên kinh doanh

9. Các môn học đã và đang giảng dạy:   1/ Quản trị Ngân hàng thương mại

                                                                2/ Thẩm định tín dụng

                                                                3/ Tài chính – Tiền tệ

10. Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính - Ngân hàng