Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phan Ngọc Thùy Như
   

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

1. Họ và tên: Phan Ngọc Thùy Như

2. Giới tính: Nữ

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng  viên

5. Địa chỉ liên lạc         : P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT     : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 393001282

- Email: nhu.pnt@ou.edu.vn

6. Trình độ: Thạc sĩ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế TPHCM

- Ngành học: Tài chính – Tín dụng

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 1998

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: Tài chính- Tín dụng- Lưu thông tiền tệ

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: Đại học kinh tế TPHCM

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2004

7.3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh                                         

- Mức độ sử dụng: Giao tiếp thông thường, đọc dịch lưu loát tài liệu chuyên ngành.

8. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

8/1998 - 2/2009

Đại học Văn Lang

Giảng viên, phó chủ nhiệm bộ môn Ngân hàng

3/2009 - nay

Đại học Mở TPHCM

Giảng viên

9. Kinh nghiệm nghiên cứu:

Các công trình (đề tài) nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, Tỉnh-Thành, trường

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

   1

Lãi suất và chính sách tiền tệ tại Việt Nam

       1999

  Cấp trường

 Thành viên nghiên cứu

 

10. Các môn học đã và đang giảng dạy:

1. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

2. Thẩm định tín dụng

3. Thanh toán quốc tế

11. Hướng nghiên cứu hiện nay:

ü  Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

ü  Quản trị rủi ro tín dụng

ü  Cho vay bất động sản

12. Các hoạt động khác:

Biên soạn giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại.

 

Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Incoterms 2010 và tập quán sử dụng tại Việt Nam