Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phan Thị Minh Huệ

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

1. Họ và tên: Phan Thị Minh Huệ

2. Giới tính: Nữ

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng viên.

5. Địa chỉ liên lạc         : P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT     : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

- Email: hue.ptm@ou.edu.vn

6. Trình độ: Thạc sỹ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM

- Ngành học: Kinh doanh tiền tệ

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2003

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2008

7.3. Ngoại ngữ: Anh văn                                                        

- Mức độ sử dụng:

8. Quá trình công tác

           Thời gian

    Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Năm 2003

Ngân hàng Công Thương VN

     Kế toán ngân hàng

Năm 2004

Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN

     Kế toán tổng hợp

Năm 2009

Trường ĐH Mở Tp.HCM

     Giảng viên

9. Các môn học đã và đang giảng dạy: Tài chính quốc tế, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngoại hối

10. Hướng nghiên cứu hiện nay:

Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế và Kinh doanh tiền tệ thực tế tại Ngân hàng thương mại Việt Nam