Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trần Hoàng Trúc Linh

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Hoàng Trúc Linh                          Giới tính: Nữ

Đơn vị công tác: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TP.HCM

Địa chỉ liên lạc: P.209, số 97 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8)39303611 hoặc (84-8)39301282

Email: linh.tht@ou.edu.vn

Trình độ: Thạc sỹ                                

 II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

           Hệ đào tạo: Chính quy           

           Nơi đào tạo: Chương trình đào tạo đặc biệt trường Đại học Mở TPHCM

           Ngành học: Tài chính – Ngân hàng   

           Nước đào tạo: Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 2010

  1. Sau đại học:
           Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh doanh và Thương mại         Năm: 2013

            Nơi đào tạo: University of Western Sydney, Australia

  1. Ngoại ngữ: Anh Văn
           Mức độ sử dụng: lưu loát các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

T11/2010 – T11/2011

Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Mở TPHCM

Giảng viên tập sự

T11/ 2011- nay

Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Mở TPHCM

Giảng viên khoa TCNH

 

 IV. CÁC MÔN GIẢNG DẠY:

- Quản trị tài chính

- Mô hình tài chính

- Kỹ năng học tập

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU: Tài chính