Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trịnh Doanh Doanh
 
 

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

1. Họ và tên: Trịnh Doanh Doanh

2. Giới tính: Nữ

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng viên

5. Địa chỉ liên lạc         : P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT     : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

- Email: doanh.td@ou.edu.vn

6. Trình độ: Thạc sĩ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Mở TP.HCM

- Ngành học: Tài chính – Ngân hàng

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2010

7.2. Sau đại học:

             - Master of Science in Finance

             - National University of Ireland, Dublin – Cơ sở tại Singapore

7.3. Ngoại ngữ                                                         

- Mức độ sử dụng:  IELTS

8. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

11/2010 - nay

Trường Đại học Mở TP.HCM

Giảng viên cơ hữu

 

 

 

 9. Môn đã và đang giảng dạy:

- Môn Quản trị tài chính

- Phân tích báo cáo tài chính

- Mô hình tài chính

10. Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính