Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Võ Tấn Bảo


TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Tháng 7/2015)

 

1. Họ và tên: Võ Tấn Bảo

2. Giới tính: Nam

3. Nơi công tác: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH Mở TPHCM

4. Chức vụ và nghề nghiệp: Giảng viên cơ hữu

5. Địa chỉ liên lạc     : P209, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

- ĐT    : (84-8)39303611 hoặc (84-8) 39301282

- Email: bao.vt@ou.edu.vn

6. Trình độ: Thạc sỹ

7. Quá trình đào tạo:

7.1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: Đại học Kinh Tế TPHCM

- Ngành học: Tài chính doanh nghiệp

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm tốt nghiệp:

7.2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: Tài chính

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: University of Wollongong

- Nước đào tạo: Úc

- Năm tốt nghiệp:

7.3. Ngoại ngữ: Anh                                                            

- Mức độ sử dụng: thông thạo

8. Quá trình công tác

           Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

          2011 - nay

           Khoa TC-NH

    Đại học Mở TPHCM   

      Giảng viên cơ hữu

           khoa TC-NH

 9. Các môn học đã và đang giảng dạy:

 - Thị trường chứng khoán

 - Mô hình tài chính

10. Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính doanh nghiệp, chứng khoán