Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ảnh hoạt động

Tin tức - Sự kiện

Để cụ thể hóa mục tiêu của Nhà trường giúp sinh viên tốt nghiệp và có việc làm. Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm, Phòng Công tác Sinh viên xây dựng và đưa vào sử dụng 02 website tiện ích từ ngày 08/03/2016 gồm website hồ sơ xin việc trực tuyến và website cổng thông tin việc làm, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc đưa vào sử dụng 02 website tiện ích này như sau:

Thông báo

Sinh viên thực tập học kỳ 1/2016-2017 hệ Đại học chính quy ngành TCNH khóa 2013  xem danh sách và liên hệ với  giảng viên để được hướng dẫn làm chuyên đề thực tập.

Bổ sung lịch gặp sinh viên của các giảng viên: Võ Tấn Bảo, Phan Hồng Hạnh, Phạm Hoàng Thạch, Nguyễn Minh Thơ, Phan Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Việt, Võ MInh Long, Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Lê Tiểu Tiên (xem file đính kèm).