Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
THÔNG BÁO V/v KHÔNG TIẾP CÔNG DÂN TẠI PHÒNG LÀM VIỆC NHẰM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTg
THÔNG BÁO

        Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Phòng Thanh tra - Pháp chế không thực hiện tiếp công dân tại văn phòng làm việc của Trường từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

        Trong thời gian này, sinh viên có nhu cầu đề nghị xem lại kết quả chấm thi kết thúc môn học, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị xem lại kết quả chấm thi kết thúc môn học (Tải mẫu đơn tại đây) và gửi vào địa chỉ mail ttdt@ou.edu.vn hoặc gửi vào thùng thư của Phòng Thanh tra - Pháp chế tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM và cơ sở 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.

         Các vấn đề khác vui lòng liên hệ qua email ttdt@ou.edu.vn.
        
         Trân trọng.