Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC TRONG THỜI GIAN THAM GIA PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA
THÔNG BÁO

Phòng Thanh tra - Pháp chế nghỉ làm việc từ ngày 23/6/2019 đến ngày 28/6/2019 do tham gia phối hợp tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời gian này, sinh viên có nhu cầu đề nghị xem lại kết quả chấm thi kết thúc môn học, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị xem lại kết quả chấm thi kết thúc môn học (Tải mẫu đơn tại đây) và gửi về Phòng 701 Trường Đại học Mở TP.HCM cơ sở Hồ Hảo Hớn (số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM) hoặc gửi vào thùng thư đặt tại bảo vệ Trường Đại học Mở TP.HCM cơ sở Võ Văn Tần (97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM).

Các vấn đề khác vui lòng liên hệ qua email ttdt@ou.edu.vn.
Trân trọng.