Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
THÔNG BÁO V/v TIẾP CÔNG DÂN TẠI PHÒNG LÀM VIỆC
THÔNG BÁO

           Sau thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nay Phòng Thanh tra - Pháp chế thực hiện tiếp công dân tại phòng làm việc từ ngày 04 tháng 5 năm 2020.

          Nhằm tiếp tục thực hiện việc phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu khi công dân đến liên hệ phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn 02 mét khi tiếp xúc.

          Trân trọng.