Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cơ Cấu Tổ Chức Nhân Sự

1. Nguyễn Thị Bình                                                    Bác sỹ chuyên khoa I - Trưởng trạm

2. Lê Thục Thiềm                                                           Dược sỹ trung cấp

3. Tô Thị Thúy Hằng                                                   Y sỹ trung cấp