Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
LỊCH THI CHUẨN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (BEC) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Phòng Khảo thí thông báo lịch thi chuẩn kiến thức chuyên ngành tiếng Anh thương mại (BEC) cho Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.

Sinh viên thi BEC phải dự thi đầy đủ 2 phần thi ngày 30 - 31/10/2021


1. NGÀY 30/10/2021: thi kỹ năng đọc hiểu, nghe và viết vào buổi sáng, lúc 7g00 trên hệ thống thi trực tuyến của Trường.
 
Sinh viên xem lịch thi cá nhân (trang SIS.OU.EDU.VN) để biết rõ phòng thi hoặc xem danh sách phân phòng tại đây:2. NGÀY 31/10/2021: thi kỹ năng nói vào lúc 7g00 và 13g trên hệ thống thi trực tuyến của Trường. Sinh viên xem danh sách phân phòng tại đây: