Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch sử hình thành

I. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

Trung tâm Khảo thí được thành lập từ năm 1994 theo Quyết định số 144/QĐ ngày 12/08/1994 của Hiệu trưởng Đại học Mở Bán công Tp.HCMinh.

Từ ngày 15/02/2012, Trung tâm Khảo thí được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHM ngày 14/02/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCMinh.

Đến tháng 06/2016, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 654/QĐ-ĐHM ngày 24/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM.

Kể từ ngày 01/01/2018, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được đổi tên thành Phòng Khảo thí theo Quyết định số 2208/QĐ-ĐHM ngày 21/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCMinh, song song với việc thành lập mới Phòng Đảm bảo chất lượng.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Phòng Khảo thí là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Mở Tp.HCMinh có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hệ thống thi cử của các trình độ đào tạo và các hình thức đào tạo trong nhà trường.

II. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TT

HỌ VÀ TÊN

THỜI KỲ

1

Thầy Nguyễn Văn Út

1994-1999

2

Cô Tề Thị Lệ Hồng

2000-2005

3

Thầy Đỗ Kim Hoàn

2004-2005

4

Thầy Lê Xuân Trường

2006-2007

5

Thầy Nguyễn Chính Thắng

2007-2012

6

Thầy Nguyễn Thành Nhân

2013-2015

7

Thầy Lê Anh Tuấn

2015-2017

8

Thầy Ninh Xuân Hương

2017-2023

9

Cô Lê Thị Vũ Anh

2023-nay

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ

 

Tập thể CBVC Trung tâm Khảo thí

năm 2001

Tập thể CBVC P.Khảo thí & KĐCL

năm 2012

 

 

Tập thể CBVC P.Khảo thí & ĐBCL

năm 2014

Tập thể CBVC P.Khảo thí & ĐBCL

năm 2015

 

 

 

Tập thể CBVC P.Khảo thí năm 2020