Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo tuyển sinh 2014
Thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 - Đại học chính quy 2014

(*)Căn cứ theo Quyết định số 2961/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2014, trường đại học Mở Tp. HCM hướng dẫn xác định điểm xét tuyển cho ngành Ngôn ngữ Anh như sau:

  1. Thí sinh phải đạt mức 2 điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn bao gồm điểm ưu tiên) cho khối D1: 14,0 điểm.
  2. Điểm xét tuyển của thí sinh bao gồm điểm ưu tiên phải đạt từ 15,0 điểm.

Điểm xét tuyển được xác định như sau:

(1)   Tổng điểm ba môn (tiếng Anh hệ số 2) được làm tròn theo quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng: Tổng điểm có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0;

(2)   Tổng điểm sau khi làm tròn được nhân với 3, chia 4 và làm tròn đến 02 chữ số thập phân.