Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Kết quả khóa đào tạo HACCP&GMP khai giảng ngày 26/06/2014
Thông báo nhận giấy chứng nhận các khóa đào tạo tháng 11/2013

Trung tâm NC&UDCNSH xin thông báo đến các bạn học khóa ISO 9001:2008 khai giảng tháng 05/2014 đến Trung tâm nhận chứng nhận hoàn thành khóa học.

Lịch khai giảng các khóa đào tạo QLCL tháng  06-2014