Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ký túc xá sinh viên Lào tổ chức chương trình “Gặp mặt và giao lưu sinh viên Lào” vào ngày 30/11/2019 tại Hội trường lầu 4, cơ sở 371 Nguyễn Kiệm.

Vừa qua, Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á và tổ chức Chance to Grow (Đức) đã khải giảng Khóa tập huấn "Trị liệu hệ thống và trị liệu gia đình cho giảng viên và nhân viên xã hội" tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký kết với tổ chức Chance to Grow (Đức) về dự án "Đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên xã hội và giảng viên ngành Công tác xã hội".

Văn phòng khoa thông báo Lễ tốt nghiệp tháng 12 năm 2019. Sinh viên xem thông tin đính kèm

Văn phòng khoa thông báo lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Văn phòng khoa thông báo kế hoạch học Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất 1 của khóa 2019

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn