Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhân sự

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Nguyễn Thành Nhân

Chủ tịch

 

2

Hồ Minh Nhiên

Phó Chủ tịch

nữ

3

Lê Thị Vũ Anh

Ủy viên thường vụ

nữ

4

Tống Hào Kiệt

Ủy viên thường vụ

 

5

Lê Xuân Trường

Ủy viên thường vụ

 

6

Lê Nguyễn Quốc Khang

UV BCH

7

Võ Minh Long

UV BCH

 

 8

Nguyễn Tấn Lượng

 UV BCH

 

 9

 Phan Thị Ngọc Thanh

 UV BCH

 nữ

 10

 Phạm Vinh Quang

UV BCH

 

 11

Đinh Uyên Phương

UV BCH

nữ

 12

Lưu Quang Phương

 UV BCH

 13

Trương Kim Phượng

UV BCH

nữ

 14

Nguyễn Thị Hồng Thủy

UV BCH

nữ

 15

Nguyễn Châu Bích Tuyền

 UV BCH

nữ