Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Thông báo - Khóa học ngắn hạn về KHDL-Nhân khẩu học

Khóa học ngắn hạn về KHDL-Nhân khẩu học

Thời gian và địa điểm: từ ngày 15/04 đến 24/04/2024, cơ sở I, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM (Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh).

Nội dung:

  - Giới thiệu dữ liệu nhân khẩu học: điều tra dân số, sample survey, longitudinal study, tháp dân số, Lexis diagram.
  - Mô hình sinh (Fertility models).
  - Mô hình tử (Mortality models).
  - Ước đoán sự di cư và lý thuyết ổn định dân số.

Sinh viên đăng kí khóa học miễn phí và tìm hiểu thông tin tại: link