Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chung
TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  
 
Khoa đào tạo theo hình thức tín chỉ, tuy nhiên để dễ dàng cho việc quản lý và giúp đỡ sinh viên học tập, các sinh viên được tổ chức thành lớp.
 
Khoa được phép đào tạo các cấp:
Cử nhân Cao đẳng
Cử nhân
Cử nhân bằng hai
Hoàn chỉnh kiến thức
 
Đầu vào của Khoa là:
Những người tốt nghiệp tú tài (THPT)
Những người tốt nghiệp Cao đẳng: khối khoa học kỹ thuật
Những người đã có một bằng Đại học thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật.
 
Ngoài loại hình đào tạo dài hạn, tập trung Khoa còn đào tạo từng chuyên đề: các loại ngôn ngữ, các loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thiết kế Web, lập trình Web, quản trị mạng, quản lý đồ án môn công nghệ thông tin, quản lý chất lượng sản phẩm phần mềm, v.v…

PHƯƠNG TIỆN ĐÀO TẠO  

Khoa có 05 phòng máy tính tại Ngô Tất Tố gồm trên 200 máy tạo thành các mạng cục bộ với môi trường Windows và Linux kết nối Internet, một phòng máy nghiên cứu cùng một thư viện phần mềm gồm các công cụ phát triển phần mềm, các môi trường phát triển phần mềm hiện đại.
 
Ngoài ra tại Khoa còn có một thư viện gồm các tập chí chuyên ngành công nghệ thông tin.