Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ cấu tổ chức

1. Lê Thái Thường Quân

Tiến Sĩ, Trưởng Phòng

Chỉ đạo chung về toàn bộ các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Phòng. Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ, Phát minh sáng chế, Chuyển giao công nghệ, Hoạt động gắn kết cộng đồng.

Email: quan.ltt@ou.edu.vn

 


 

  2. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

Tiến sĩ, Phó trưởng phòng

 Tổ chức triển khai và theo dõi đánh giá thực hiện công việc của Phòng. Chỉ đạo trưc tiếp các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Phòng (trừ các lĩnh vực do Trưởng Phòng chỉ đạo trực tiếp). Lãnh đạo phụ trách Kiểm định của Phòng.

 Email: quyen.nlhtt@ou.edu.vn  

3. Nguyễn Việt Thùy

CN, Chuyên viên

 - Hỗ trợ công tác minh chứng liên quan đến hoạt động kiểm định thuộc phạm vi công việc được giao.

- Quản lý chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên toàn trường.

- Quản lý chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên dành riêng cho chương trình chất lượng cao.

- Hỗ trợ thư ký các Hội đồng Khoa học Đào tạo, Hội đồng Trường.

- Tham gia Tổ giúp việc Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.

- Cung cấp số liệu, thực hiện các báo cáo liên quan đến các chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

 Email: thuy.nv@ou.edu.vn


 


4. Đoàn Hồ Đan Tâm

Th.S, Chuyên viên

- Hỗ trợ công tác minh chứng liên quan đến hoạt động kiểm định thuộc phạm vi công việc được giao.

- Quản lý các chương trình liên kết đào tạo, các chương trình công nhận văn bằng, công nhận chương trình đào tạo.

- Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế: trao đổi sinh viên, giảng viên; thực tập sinh.

- Quản lý các dự án hợp tác quốc tế: các chương trình ngắn hạn (study tour), dự án phi chính phủ, nghiên cứu, và các dự án khác.

- Quản lý các hoạt động hội thảo trong nước và quốc tế.

- Quản lý các hoạt động hợp tác và các dự án hợp tác trong nước.

- Quản lý các chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học sinh viên.

- Quản lý các chương trình tập huấn, xây dựng năng lực thuộc phạm vi phụ trách của Phòng.

- Quản lý website tiếng Anh của Trường, công tác dịch thuật thuộc trách nhiệm Phòng, công tác xác nhận sinh viên bằng tiếng Anh.

- Phụ trách số liệu, thực hiện các báo cáo liên quan đến tất cả các hoạt động thuộc phạm vi được giao.

- Phụ trách công tác kiểm định của Phòng.

- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

 Email: tam.dhd@ou.edu.vn


 

 

5. Đặng Thị Mỹ Dung

Th.S, Chuyên viên

- Hỗ trợ công tác minh chứng liên quan đến hoạt động kiểm định thuộc phạm vi công việc được giao.

-  Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên liên quan đến đề tài cấp cơ sở.

- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên liên quan đến đề tài ngoài trường (cấp Nhà nước/Nafosted, cấp Bộ, Tỉnh/Thành Phố, và tương đương).

- Hỗ trợ giảng viên trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp quản lý các dự án quốc tế về nghiên cứu.

- Theo dõi hỗ trợ các thủ tục liên quan đến giải ngân ngân sách nhà nước.

- Phụ trách số liệu, thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ.

- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

 Email: dung.dtm@ou.edu.vn


 

 

 6. Lâm Thanh Phong

CN, Chuyên viên

 - Tập họp minh chứng và hỗ trợ số hóa minh chứng phục vụ kiểm định; tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng

- Thực hiện các công việc liên quan đến kê khai nhiệm vụ NCKH của giảng viên; khen thưởng các công bố khoa học.

- Phụ trách số liệu liên quan đến công bố khoa học

- Quản lý website tiếng Việt của Phòng, hỗ trợ xử lý các sự cố kỹ thuật máy móc trong phòng.

- Quản lý tài sản của Phòng.

- Cung cấp thông tin các đoàn khách quốc tế cho cơ quan an ninh.

- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

 Email: phong.lt@ou.edu.vn


  

 7. Lê Lương Thúy Diễm

CN, CTV

- Phụ trách công tác tài chính chung của Phòng

- Quản lý văn thư Phòng.

- Phụ trách công tác Visa, lãnh sự, giấy phép lao động.

- Phụ trách công tác đóng hội phí, lệ phí các tổ chức quốc tế Trường tham gia; gởi mail, thiệp chúc mừng các đối tác quốc tế.

- Phụ trách các hoạt động liên quan đến tập huấn, hội thảo nhằm gắn kết cộng đồng.

- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

 Email: diem.llt@ou.edu.vn