Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Biểu mẫu

 

Nhằm thực hiện tinh thần đề án Số Hóa

 

Kính đề nghị quý thầy cô xem các quy định và biểu mẫu tại đây

Quy định - Biểu mẫu 

 

Quý thầy cô cần bản scan có dấu đỏ xin xem tại đây

 Quy định - Biểu mẫu (Bản scan có dấu đỏ) 

 

Các bạn sinh viên,

xin vui lòng xem các quy định về nghiên cứu khoa học, kế hoạch, biểu mẫu tại đây

Quy định - Biểu mẫu NCKH Sinh Vien