Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin học bổng; Tin tức
Thông báo chương trình học bổng JDS 2019
Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học gửi đến quý Thầy Cô, các Anh/Chị học viên cao học, và các bạn sinh viên thông tin về chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2019 cho niên khóa 2020 - 2022 do Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.