Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp của khóa 2011 - đợt 3
Phòng Quản lý đào tạo công bố danh sách học sinh trung cấp được công nhận tốt nghiệp của khóa 2011 - đợt 3, xem chi tiết: Danh sách

Ghi chú: Trong thời gian chờ nhận bằng (dự kiến trong tháng 05/2015), học sinh tốt nghiệp có thể xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Bộ phận tiếp sinh viên (phòng 006) của trường.