Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 3 khóa 2011 và thông báo về việc đăng ký chấm phúc khảo

Phòng Quản lý đào tạo (QLĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 3 của khóa 2011 và thông báo về việc đăng ký chấm phúc khảo điểm thi tốt nghiệp của bậc trung cấp, cụ thể:

1. Xem chi tiết điểm thi:

- Các ngành: Môn Chính trị

- Ngành Kế toán: Môn Kế toán doanh nghiệp, Môn Tin học kế toán

- Ngành Ngân hàng: Môn Tài chính doanh nghiệp, Môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

- Ngành Quản trị kinh doanh: Môn Tổng hợp về Quản trị, Môn Tổng hợp về Marketing

2. Đăng ký chấm phúc khảo:

- Thời hạn nhận đăng ký: từ ngày 06/01 đến ngày 08/01/2015.

- Nơi đăng ký: phòng 006 - 97 Võ Văn Tần, P6, Q3. Tp.HCM

- Mức thu: 80.000 đồng/môn.

Qua thời gian này, Phòng QLĐT sẽ không nhận đăng ký về việc chấm phúc khảo tốt nghiệp.