Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2 khóa 2011 và thông báo về việc đăng ký chấm phúc khảo
Phòng Quản lý đào tạo (QLĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2 của khóa 2011 và thông báo về việc đăng ký chấm phúc khảo điểm thi tốt nghiệp của bậc trung cấp, cụ thể:

1. Xem chi tiết điểm thi:

- Các ngành: Môn Chính trị

- Ngành Kỹ thuật máy tính: Môn Hệ điều hành, Môn Quản trị mạng

- Ngành Kế toán: Môn Kế toán doanh nghiệp, Môn Tin học kế toán

- Ngành Ngân hàng: Môn Tài chính doanh nghiệp, Môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

- Ngành Quản trị kinh doanh: Môn Tổng hợp về Quản trị, Môn Tổng hợp về Marketing

2. Đăng ký chấm phúc khảo:

- Thời hạn nhận đăng ký: từ ngày 26/06 đến ngày 01/07/2014 (trừ thứ 7 và chủ nhật).

- Nơi đăng ký: phòng 006 - 97 Võ Văn Tần, P6, Q3.

- Mức thu: 80.000 đồng/môn.

Qua thời gian này, Phòng QLĐTsẽ không nhận đăng ký về việc chấm phúc khảo tốt nghiệp.