Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hợp tác & Nghiên cứu; Nghiện cứu khoa học sinh viên
Thống báo đến các bạn sinh viên tham NCKH cấp trường 2013-2014

Thông báo đến các bạn sinh viên có đề tài đã được duyệt thi cấp trường đã tham gia xong khóa học Phân tích định lượng của Khoa tổ chức thì liên hệ với giảng viên để được hướng dẫn. (Các nhóm đề tài nào không liên lạc với GV thì sẽ không được GV xác nhận và bị loại khỏi cuộc thi).