Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
[THÔNG BÁO] Về chương trình giao lưu, tiếp xúc với sinh viên ngành Tài chính !
Về chương trình giao lưu, tiếp xúc với sinh viên ngành Tài chính nói riêng và sinh viên khối ngành Kinh tế nói chung.
Nhằm mục tiêu "Đưa thực tiễn đến với sinh viên" trong lĩnh vực Tài chính, khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức buổi giao lưu, tiếp xúc với sinh viên về các nội dung:
1/ Tổng quan về ngành tài chính và các hướng phát triển sự nghiệp trong ngành.
2/ Các kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân trong ngành tài chính (kỹ năng cứng và kỹ năng mềm):
• Kỹ năng cứng: So sánh lý thuyết và thực tế trong công việc.

- Phân tích báo cáo tài chính trong thực tế, cách tiếp cận và những vấn đề thường gặp.

- Quản lý dòng tiền và ngân sách đầu tư trong doanh nghiệp.

- Đánh giá giá trị tài sản/cổ phiếu trong quá trình ra quyết định đầu tư.

- Cách đánh giá rủi ro đầu tư trong thực tế.

• Kỹ năng mềm


- Giảng viên báo cáo: Nguyễn Thị Phương Thanh - GV khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TP.HCM.

- Khách mời: Bùi Quang Duy - Quản lý Quỹ đầu tư Lombard tại Việt Nam và Đông Nam Á.

- Thời gian: 8h00 ngày 09/04/2016

- Địa điểm: HT.601 cơ sở Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM.

Khoa Tài chính - Ngân hàng trân trọng thông báo đến sinh viên !