Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Thi Chính Quy
THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Phòng Khảo thí thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng anh đầu ra (B1 - B2 - C1) học kỳ 1 năm học 2020 - 2021.

Sinh viên thi B1 - B2 phải dự thi đầy đủ 2 phần thi ngày 24 - 25/10/2020
Sinh viên thi C1 phải dự thi đầy đủ phần thi ngày 25/10/2020


1. NGÀY 24/10/2020: B1 - B2 thi kỹ năng đọc hiểu, nghe và viết vào lúc 7g00 tại các cơ sở Mai Thị Lựu, Võ Văn Tần và Bình Dương. Riêng cơ sở Nguyễn Kiệm sẽ chia 2 buổi thi (buổi sáng, lúc 7g00, buổi chiều, lúc 13g00)
 
Sinh viên xem lịch thi cá nhân (trang SIS.OU.EDU.VN) để biết rõ phòng thi, ca thi và địa điểm thi, hoặc xem danh sách phân phòng tại đây:

B1 - Thi tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Xem lịch phân phòng)
B1 - B2 bổ sung (Xem lịch phân phòng bổ sung)

B1 - Thi tại cơ sở Mai Thị Lựu (Xem lịch phân phòng)

B1 - Thi tại cơ sở Bình Dương (Xem lịch phân phòng)

B2 - Thi tại cơ sở Võ Văn Tần  (Xem lịch phân phòng)


2. NGÀY 25/10/2020: B1 - B2 thi kỹ năng nói vào lúc 7g00 và 13g tại các cơ sở Nguyễn Kiệm, Mai Thị Lựu, Võ Văn Tần và Bình Dương. 
  C1 thi kỹ năng đọc hiểu, nghe và Ngữ pháp vào lúc 7g00.

Sinh viên xem danh sách phân phòng tại đây:

B1 - Thi nói tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Xem lịch phân phòng)
B1 - B2 bổ sung (Xem lịch phân phòng bổ sung)

B1 - Thi nói tại cơ sở Mai Thị Lựu (Xem lịch phân phòng)

B1 - Thi nói tại cơ sở Bình Dương (Xem lịch phân phòng)

B2 - Thi nói tại cơ sở Võ Văn Tần (Xem lịch phân phòng)

C1 - Thi tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Xem lịch phân phòng)

C1 - Thi tại cơ sở Võ Văn Tần (Xem lịch phân phòng)