Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức
Nhân sự phòng Khảo thí

NINH XUÂN HƯƠNG

Trưởng phòng

ĐỖ THỊ MỸ HẠNH

Phó trưởng phòng

Chuyên viên:

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Hà Thị Tuyến

Nguyễn Thanh Hải

 

Hoàng Thị Ngọc Nga

Nguyễn Tấn Lợi

Nguyễn Vân Anh

 

Huỳnh Thị Ngọc Phú

Trần Thị Việt Hà

Trần Đại Ngân

 

Trịnh Đặng Thanh Minh

Thái Chí Biền

Trần Quang Hiền

 

Công Chung Thủy

 

 

 

Cộng tác viên:

 

 

 

Lâm Kim Oanh