Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Phòng Khảo thí thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng anh đầu ra (B1 - B2 - C1) học kỳ 2 năm học 2020 - 2021.

Sinh viên thi B1 - B2 phải dự thi đầy đủ 2 phần đợt thi ngày 20 - 21/3/2021 hoặc đợt thi ngày 27-28/3/2021

Sinh viên thi C1 phải dự thi đầy đủ phần thi ngày 21/3/2021 (đợt thi buổi sáng hoặc đợt thi buổi chiều)


1. B1 - B2 thi kỹ năng đọc hiểu, nghe và viết vào lúc 7g00 và 13g tại các cơ sở Nguyễn Kiệm, Mai Thị Lựu, Võ Văn Tần và Bình Dương.
 
Sinh viên xem lịch thi cá nhân (trang SIS.OU.EDU.VN) để biết rõ phòng thi, ca thi và địa điểm thi, hoặc xem danh sách phân phòng tại đây:

B1 - Thi tại cơ sở Bình Dương (Xem lịch phân phòng)

B1
 - Thi tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Xem lịch phân phòng)

B1 - Thi tại cơ sở Mai Thị Lựu (Xem lịch phân phòng)

B2
 - Thi tại cơ sở Võ Văn Tần  (Xem lịch phân phòng)

2. B1 - B2 thi kỹ năng nói vào lúc 7g00 và 13g tại các cơ sở Nguyễn Kiệm, Mai Thị Lựu, Võ Văn Tần và Bình Dương. 
 
Sinh viên xem danh sách phân phòng tại đây:

B1 - Thi nói tại cơ sở Bình Dương (Xem lịch phân phòng)

B1
- Thi nói tại cơ sở Nguyễn Kiệm 
(Xem lịch phân phòng)
B1 - Thi nói tại cơ sở Mai Thị Lựu (Xem lịch phân phòng)

B2 - Thi nói tại cơ sở Võ Văn Tần (Xem lịch phân phòng)

3. C1 thi kỹ năng đọc hiểu, nghe và Ngữ pháp vào lúc 7g00 và 13g tại các cơ sở Nguyễn Kiệm, Võ Văn Tần

C1 - Thi tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Xem lịch phân phòng)

C1
 - Thi tại cơ sở Võ Văn Tần (Xem lịch phân phòng)
Lưu ý: một số Sinh viên trùng lịch thi học kỳ được điều chỉnh Địa điểm thi và Ca thi như sau: