Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
LỊCH THI CHUẨN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (BEC) HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Phòng Khảo thí thông báo lịch thi chuẩn kiến thức chuyên ngành tiếng Anh thương mại (BEC) cho Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, học kỳ 2 năm học 2020 - 2021.

Sinh viên thi BEC phải dự thi đầy đủ 2 phần thi ngày 13 - 14/3/2021


1. NGÀY 13/3/2021: thi kỹ năng đọc hiểu, nghe và viết vào buổi sáng, lúc 7g00 tại cơ sở Nguyễn Kiệm và Võ Văn Tần.
 
Sinh viên xem lịch thi cá nhân (trang SIS.OU.EDU.VN) để biết rõ phòng thi, ca thi và địa điểm thi, hoặc xem danh sách phân phòng tại đây:

- Thi tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Xem lịch phân phòng)

- Thi tại cơ sở Võ Văn Tần  (Xem lịch phân phòng)


2. NGÀY 14/3/2021: thi kỹ năng nói vào lúc 7g00 và 13g tại cơ sở Nguyễn Kiệm và Võ Văn Tần. 
 

Sinh viên xem danh sách phân phòng tại đây:

- Thi nói tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Xem lịch phân phòng)

- Thi nói tại cơ sở Võ Văn Tần (Xem lịch phân phòng)

Lưu ý Một số Sinh viên trùng lịch thi học kỳ được điều chỉnh Địa điểm thi và Ca thi như sau: