Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Hoạt động
Hướng dẫn Sinh viên tra cứu điểm thi cá nhân hoặc bảng điểm gốc
Nhằm giúp Sinh viên các hệ đào tạo hiểu các thao tác cần thiết để tra cứu nhanh chóng điểm thi cá nhân hoặc bảng điểm gốc của các môn học. Phòng Khảo thí có các hướng dẫn cụ thể cho mỗi hình thức đào tạo và cách tra cứu, Anh (Chị) Sinh viên truy cập vào mục "hướng dẫn" trên trang chủ của phòng Khảo thí để tham khảo.