Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Phòng Khảo thí thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng anh đầu ra (B1 - B2) học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.

Mỗi sinh viên phải dự thi đầy đủ 2 phần thi ngày 26 - 27/10/2019
theo lịch như sau 

1. SÁNG NGÀY 26/10/2019: thi kỹ năng đọc hiểu, nghe và viết vào lúc 7g00 tại các cơ sở Nguyễn Kiệm, Mai Thị Lựu, Võ Văn Tần và cơ sở 3 Bình Dương.

Sinh viên xem lịch thi cá nhân (trang SIS.OU.EDU.VN) để biết rõ phòng thi, ca thi và địa điểm thi, hoặc xem danh sách phân phòng tại đây:

B1 - Thi tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Xem lịch phân phòng)

B1 - Thi tại cơ sở Mai Thị Lựu (Xem lịch phân phòng)

B1 - Thi tại cơ sở Bình Dương (Xem lịch phân phòng)

B2 - Thi tại cơ sở Võ Văn Tần  (Xem lịch phân phòng)


2. SÁNG NGÀY 27/10/2019: thi kỹ năng nói vào lúc 7g00 tại các cơ sở Nguyễn Kiệm, Mai Thị Lựu, Võ Văn Tần và cơ sở 3 Bình Dương.

Sinh viên xem danh sách phân phòng tại đây:

B1 - Thi tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Xem lịch phân phòng)

B1 - Thi tại cơ sở Mai Thị Lựu (Xem lịch phân phòng)

B1 - Thi tại cơ sở Bình Dương (Xem lịch phân phòng)

B2 - Thi tại cơ sở Võ Văn Tần (Xem lịch phân phòng)