Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Chuyển các môn từ thi trên phòng máy tính sang thi trên hệ thống LMS đợt 3 (từ ngày 6/9/2021)
Phòng Khảo thí thông báo lịch thi các môn của học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính được chuyển sang hình thức thi trên hệ thống LMS (đợt thi thứ 3 từ ngày 6/9/2021) được sắp xếp như sau:

Sinh viên lưu ý:

1. Xem và ghi nhớ ngày, ca thi, tránh nhầm lẫn.
2. Truy cập hệ thống LMS để xem hướng dẫn thi.

LỊCH CHUYỂN CÁC MÔN THI TẠI PHÒNG MÁY SANG THI TRÊN HỆ THỐNG LMS
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 (ĐỢT THI 3)

  
Mã MH Tên môn học Nhóm Ngày thi Ca Phòng
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 MK02 06/09/2021 2 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q0D5 06/09/2021 2 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 TN01 06/09/2021 2 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 TN02 06/09/2021 2 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 TN03 06/09/2021 2 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q0D2 06/09/2021 4 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 NL01 06/09/2021 4 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT03 06/09/2021 4 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KQ02 06/09/2021 4 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT01 07/09/2021 2 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q0D6 07/09/2021 2 LMS
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT01 07/09/2021 2 LMS
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KK01 07/09/2021 2 LMS
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KK02 07/09/2021 2 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q0D1 07/09/2021 4 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q0D4 07/09/2021 4 LMS
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT02 07/09/2021 4 LMS
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KI03 07/09/2021 4 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KQ01 08/09/2021 2 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LG01 08/09/2021 2 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q0D3 08/09/2021 2 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT02 08/09/2021 2 LMS
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 MK01 08/09/2021 2 LMS
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KI01 08/09/2021 4 LMS
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KI02 08/09/2021 4 LMS
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT03 08/09/2021 4 LMS
VIET1305 Đại cương văn hóa Việt Nam DN01 08/09/2021 2 LMS
VIET1305 Đại cương văn hóa Việt Nam DN02 08/09/2021 4 LMS
VIET1202 Đại cương văn hóa Việt Nam NB71 08/09/2021 4 LMS