Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính của một số nhóm thi
Phòng Khảo thí thông báo, do một số Sinh viên bị trùng lịch thi nên phòng Khảo thí điều chỉnh lại lịch thi học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính của một số môn thi và nhóm thi như sau:

  
Mã MH Tên môn học Nhóm Ngày thi Ca thi mới Phòng Địa điểm
BADM3320 Quản trị kinh doanh quốc tế KQ71 14/06/2020 2 PM.02 371 NK
BADM3320 Quản trị kinh doanh quốc tế KQ71 14/06/2020 2 PM.07 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử TK61 14/06/2020 1 PM.04 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử TK61 14/06/2020 1 PM.03 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK72 22/06/2020 3 PM.02 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK72 22/06/2020 3 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương CT91 29/06/2020 3 PM.03 371 NK
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK72 29/06/2020 2 PM.02 371 NK
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK72 29/06/2020 2 PM.04 371 NK