Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy
Tra cứu lịch thi học kỳ của hệ đào tạo chính quy

Anh (Chị) sinh viên hệ đào tạo chính quy sử dụng mã số sinh viên đăng nhập để kiểm tra lịch thi: 

Sinh viên tra cứu lịch thi tại đây